หินขัดข้าว

หินขัดข้าวหรือหินสีข้าว ตรา SL.Carborundum หินสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมโรงสีข้าวเพื่อประสิทธิภาพการสีข้าวที่ดีกว่า ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส ทำให้หินมีความคม สีข้าวสวย ข้าวไม่หัก ผ่านกรรมวิธีการผลิตตามหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทันสมัย กระบวนการผลิตของเรานั้นมีการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าทุกขั้นตอนการผลิตและคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ 

หินโคนขัดข้าว KMC

หินโคนขัดข้าว KMC

หิน KMC เป็นหินที่ใช้ทดแทนหินพอกเดิม เป็นหินขัดข้าวชนิดเดียวกับที่ใช้กับเครื่องขัดข้าวสมัยใหม่ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศเยอรมัน

หินขัดข้าว KVT

หินขัดข้าว KVT

หินขัดข้าวสำเร็จรูป KVT สำหรับเครื่องขัดขาวทุกยี่ห้อ ผ่านการควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐานมาเป็นอย่างดี ทำให้ข้าวมีความขาวทน ขาวนาน ลดการแตกหักของข้าว

หินขัดข้าว KMV

หินขัดข้าว KMV

หินขัดข้าว KMV เป็นหินขัดข้าวชนิดเผาที่ใช้สำหรับเครื่องเวียดนามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และแก้ปัญหาในการพอกหินที่เกิดการหลุดร่อน และลดต้นทุนการสีข้าว

หินขัดข้าว KR, KR-16

หินขัดข้าว KR, KR-16

หิน KR, KR-16 หินขัดข้าวสำเร็จรูปสำหรับเครื่องขัดข้าวขาว Rice Engineer ผ่านการควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐานมาเป็นอย่างดี ทำให้ข้าวมีความขาวทน ขาวนาน ลดการแตกหักของข้าว

หินขัดข้าว KML

หินขัดข้าว KML

หิน KML หินขัดข้าวสำเร็จรูปสำหรับเครื่องขัดข้าวขาว Buhler ผ่านการควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐานมาเป็นอย่างดี ทำให้ข้าวมีความขาวทน ขาวนาน ลดการแตกหักของข้าว

หินขัดข้าว KD2500, KD6000, KD9000

หินขัดข้าว KD2500, KD6000, KD9000

หิน KD2500, KD6000, KD9000 หินขัดข้าวสำเร็จรูปสำหรับเครื่องขัดข้าวขาว อาทิเช่น Desco, Deler, ประดิษฐ์มิลเลอร์ ผ่านการควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐานมาเป็นอย่างดี ทำให้ข้าวมีความขาวทน ขาวนาน ลดการแตกหักของข้าว