ประมวลภาพกิจกรรมปีใหม่ 2562 และกิจกรรม CSR ปล่อยปูสู่ทะเล บริษัท เอสแอล. คาร์โบรันดัม (ประเทศไทย) จำกัด

ประมวลภาพกิจกรรมปีใหม่ 2562 และกิจกรรม CSR ปล่อยปูสู่ทะเล บริษัท เอสแอล. คาร์โบรันดัม (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัท เอสแอล.คาร์โบรันดัม (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ให้กับพนักงาน ณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อให้พนักงานมีความสามัคคีและความสนุกจากกิจกรรม กินเลี้ยงฉลองปีใหม่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ปล่อยปูสู่ทะเล 

ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายของวันแรก กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่หาดเตยงาม ค่ายนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ เพื่อฝึกให้พนักงานมีความสามัคคี ทำงานเป็นหมู่คณะ โดยมีกิจกรรมเข้าฐาน อาทิเช่น ร้องเพลงหมู่, กาฟักไข่, ต่อตึก, ลอดเชือก เป็นต้น
ในช่วงค่ำกิจกรรมกินเลี้ยงฉลองปีใหม่ เข้าพัก ณ โรงแรมบ้านไม้หอม กิจกรรมตอนกลางคืน จับของขวัญให้กับพนักงาน ประกวดการแต่งกายในธีมชุดฮาวาย และรับฟังดนตรี
ในช่วงเช้าของวันที่สอง คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมทำกิจกรรม "ร่วมใจจิตอาสา ปล่อยปูสู่ทะเล"

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
Share this Post: