ประมวลภาพกิจกรรมปีใหม่ 2561 บริษัท เค.เอ็ม. แอนด์ เอ.เอ. จำกัด (ออฟฟิศ จ.ปทุมธานี)

ประมวลภาพกิจกรรมปีใหม่ 2561 บริษัท เค.เอ็ม. แอนด์ เอ.เอ. จำกัด (ออฟฟิศ จ.ปทุมธานี)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 บริษัท เค.เอ็ม. แอนด์ เอ.เอ. จำกัด (ออฟฟิศ จ.ปทุมธานี) ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ให้กับพนักงาน ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ต่อด้วยผู้บริหารเปิดงานด้วยการกล่าวคำอวยพรปีใหม่ให้กับพนักงาน กิจกรรมร้องเพลง กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน จับสลากของขวัญปีใหม่มากมาย อาทิเช่น พัดลม จักรยาน เครื่องปั่นผลไม้ เป็นต้น

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
Share this Post: