ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท เอสแอล. คาร์โบรันดัม (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2562

ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ  บริษัท เอสแอล. คาร์โบรันดัม (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2562

เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 บริษัท เอสแอล. คาร์โบรันดัม (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมกำหนดฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
Share this Post: