งานแสดงสินค้า METALEX 2016 ณ ไบเทค บางนา

งานแสดงสินค้า METALEX 2016 ณ ไบเทค บางนา

เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2559 บริษัท เค.เอ็ม. แอนด์ เอ.เอ. จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Metalex 2016 ณ ไบเทค บางนา โดยนำสินค้าประเภทหินเจียรอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น Centerless Grinding , Cylindrical Grinding , Surface Grinding เป็นต้น ภายใต้แบรนด์สินค้า SL.Carborundum

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
Share this Post:
⇐ ก่อนหน้า