หินขัดข้าว KMV (หินเวียดนาม)

หินขัดข้าว KMV (หินเวียดนาม)

หินขัดข้าว KMV เป็นหินสีข้าวที่ใช้สำหรับเครื่องเวียดนามเพื่อเพิ่มใประสิทธิภาพในการผลิต

รหัสสินค้า: KMV
ประเภทสินค้า:
Brand Logo

หิน KMV เป็นหินสีข้าวที่ใช้สำหรับเครื่องเวียดนาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและแก้ปัญหาในการพอกหินที่เกิดการหลุดร่อน และลดต้นทุนการสีข้าว

KMV : มี 8 ก้อน/ชุด มีขนาด 525x1078 มิลลิเมตร หรือ 20.5/8" x 40.3/8"