หินขัดข้าว KMC (หินโคน)

หินขัดข้าว KMC (หินโคน)

หินขัดข้าว KMC หรือหินโคน คือ หินที่ใช้ทดแทนหินพอก เป็นหินสีข้าวชนิดเดียวที่ใช้ในเครื่องจักรสีข้าวสมัยใหม่ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศเยอรมัน ใช้ได้กับข้าวทุกชนิด ทุกสายพันธ์ุ เช่น ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว ข้าวนึ่งและข้าวหอมมะลิ เป็นต้น

รหัสสินค้า: KMC
ประเภทสินค้า:
Brand Logo

รับประกันสินค้า

รับประกันสินค้าตามอายุการใช้งานจริง

มั่นใจในคุณภาพ

เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้คำปรึกษา

รับงานติดตั้ง

รับงานติดตั้งทั่วประเทศ และให้คำปรึกษาการใช้งาน

คุณสมบัติทางกายภาพ
1. ขนาด รูปทรง และองศา ใกล้เคียงหินพอกเดิม
2. โครงสร้างภายในประกอบด้วยโครงเหล็ก 3 ชั้น โดยออกแบบให้โครงสร้างหิน KMC เบากว่าโครงลูกแก้วเดิม
3. หิน 1 ชุด มีหลายก้อนประกอบกัน กรณีที่ชำรุดสามารถเปลี่ยนก้อนใดก้อนหนึงได้

ลักษณะโครงสร้างของหิน KMC
หินมีรูพรุน...
1. ทำให้เม็ด Silicon Carbide แตกตัวได้ง่ายจึงมีคุณภาพความคมที่สม่ำเสมอ จึงง่ายต่อการควบคุมการสีข้าวผลผลิตที่ได้ คือ จมูกข้าวคม, ข้าวขาวทน, และขาวนาน โดยไม่ต้องเบียดยาง และกลึงหินบ่อยๆ
2. ทำให้ใช้เวลาในการขัดข้าวน้อยลง ช่วยเพิ่มปริมาณการผลิต และลดต้นทุนการสีข้าว

ความแข็งแรงทนทานของหิน KMC
1. หิน KMC ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยจากเยอรมันที่นำเข้ามาเพื่อผลิตหินสีข้าวโดยเฉพาะ
2. ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า 1300 องศาเซลเซียส จนเม็ด Silicon Carbide ยึดติดกัน จึงทนต่อแรงเสียดสี และทนความร้อนได้ดี
3. อายุการใช้งานมากกว่า 6000 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาที่เหมาะสม)