หินขัดข้าว

หินขัดข้าวหรือหินสีข้าว ตรา SL.Carborundum หินสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมโรงสีข้าวเพื่อประสิทธิภาพการสีข้าวที่ดีกว่า ผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส ทำให้หินมีความคม สีข้าวสวย ข้าวไม่หัก

หินโคนขัดข้าว KMC

หินโคนขัดข้าว KMC

หิน KMC เป็นหินที่ใช้ทดแทนหินพอกเดิม เป็นหินขัดข้าวชนิดเดียวกับที่ใช้กับเครื่องขัดข้าวสมัยใหม่ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศเยอรมัน

หินขัดข้าว KVT

หินขัดข้าว KVT

หิน KVT หินขัดข้าวสำเร็จรูปสำหรับเครื่องขัดข้าวขาว VTA ผ่านการควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐานมาเป็นอย่างดี ทำให้ข้าวมีความขาวทน ขาวนาน ลดการแตกหักของข้าว