หินเจียร สำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทุกขนาด หินแกน หินถ้วย หินโม่ หินบด หินขัดพื้น หินล้างหน้าหินเจียร  ภายใต้แบรนด์ชั้นนำ ตรา SL.Carborundum, ตราห้าเสือ, ตรายูนิคอร์น เราผลิตและจำหน่ายหินเจียรที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ ด้วยประสบการณ์ยาวนานในการผลิตสินค้าประเภทหินเจียรกว่า 45 ปี

หินเจียรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ หินเจียรผิวของงานที่เป็นทรงกลม (Cyrindrical Grinding), หินเจียรที่ใช้กับเครื่องเจียรทรงกระบอกแบบไร้ศูนย์ (Centerless Grinding), หินเจียรรูใน (Internal Grinding), และหินเจียรราย (Surface Grinding) นอกจากนี้ยังมีหินเจียรประเภทอื่นๆ อีกมากหมาย ที่ออกแบบสำหรับงานเฉพาะ อย่างเช่น Roll Grinding, Camshaft Grinding,  Crackshaft Grinding, Honing Stone etc.

ประเภทสินค้าที่ผลิต
1.1 Surface Grinding
1.2 Tool and cutter grinding
1.3 Drill sharpening
1.4 Cylindrical grinding
1.5 Mounted point
1.6 Debarring
1.7 Tool sharpening
1.8 Finishing cavities
1.9 Removing mold marks and parting lines
1.10 Honing stone (Dressing sticks), Lapping, Super finishing
1.11 Sharpening Stone