หินขัดข้าว KMV (หินเวียดนาม)


Abrasive : Silicon Carbide, Green Silicon Carbide
Type : KMC

เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งข้อความถึงเรา