สินค้าของเรา

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตหินเจียรตั้งแต่หินเจียรทั่วไป หินเจียรที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น หินเจียรรูใน, หินเจียรราบ, หินเจียร Snagging, หินเจียร Roller และหินเจียรชนิดอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 และผลิตสินค้าโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ANSI, JIS และ FEPA นอกจากนี้แล้ว เรายังได้ผลิตสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ในงานเกษตร อาทิเช่น หินลับมีด, หินลับมีดกรีดยาง, หินบดพริก, หินขัดข้าว หรือหินสีข้าว และอื่นๆ อีกมากมาย

สินค้าเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

สินค้าเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

สินค้าเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม อาทิ หินเจียรมอเตอร์, หินเจียรแท่,น หินถ้วย, หินเจียรเครื่องมือ, หินเจียรโมลด์, หินเจียรข้อเหวี่ยง, หิน Honing stone & Segment stone, ใบตัดใบเจียร, แผ่นขัด เป็นต้น

สินค้าเพื่อใช้ในงานเกษตรกรรม

สินค้าเพื่อใช้ในงานเกษตรกรรม

สินค้าเพื่อการเกษตรและการใช้ในครัวเรือน: หินลับมีด, หินลับมีดกรีดยาง, หินสีข้าว