ประมวลภาพกิจกรรมปีใหม่ 2562 และกิจกรรม CSR ปล่อยปูสู่ทะเล บริษัท เอสแอล. คาร์โบรันดัม (ประเทศไทย) จำกัด

ประมวลภาพกิจกรรมปีใหม่ 2562 และกิจกรรม CSR ปล่อยปูสู่ทะเล บริษัท เอสแอล. คาร์โบรันดัม (ประเทศไทย) จำกัด

ประมวลภาพกิจกรรมปีใหม่ 2562 และกิจกรรม CSR ปล่อยปูสู่ทะเล บริษัท เอสแอล. คาร์โบรันดัม (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัท เอสแอล.คาร์โบรันดัม (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ให้กับพนักงาน ณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อให้พนักงานมีความสามัคคีและความสนุกจากกิจกรรม กินเลี้ยงฉลองปีใหม่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ปล่อยปูสู่ทะเล 

ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายของวันแรก กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่หาดเตยงาม ค่ายนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ เพื่อฝึกให้พนักงานมีความสามัคคี ทำงานเป็นหมู่คณะ โดยมีกิจกรรมเข้าฐาน อาทิเช่น ร้องเพลงหมู่, กาฟักไข่, ต่อตึก, ลอดเชือก เป็นต้น
ในช่วงค่ำกิจกรรมกินเลี้ยงฉลองปีใหม่ เข้าพัก ณ โรงแรมบ้านไม้หอม กิจกรรมตอนกลางคืน จับของขวัญให้กับพนักงาน ประกวดการแต่งกายในธีมชุดฮาวาย และรับฟังดนตรี
ในช่วงเช้าของวันที่สอง คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมทำกิจกรรม "ร่วมใจจิตอาสา ปล่อยปูสู่ทะเล"

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1
Share this Post:
หน้าถัดไป ⇒