สมัครงานกับเรา

1. IT Support (ลำลูกกา คลอง 4)

ทดสอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ทำเว็บไซต์ได้
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • ทดสอบ
 • กระตือรือร้น
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • วันหยัดประจำปี
 • พักร้อน
 • ชุดพนักงาน

2. พนักงานฝ่ายผลิต

- ผลิตชิ้นงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ขยัน อดทน
 • จบวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โอที
 • ฯลฯ

3. ช่างกล ช่างเทคนิค

- ดูแลซ่อมแก้ไขเครื่องจักรกลโรงงาน
- ตรวจสอบระบบเครื่องจักรและแก้ไขข้อขัดข้องให้พร้อมใช้งาน
- รวบรวมข้อมูลปัญาหาของเครื่องและรายงานผู้บังคับบัญชา
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวช,ปวส
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สาขา ช่างไฟฟ้า
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โอที
 • ฯลฯ

4. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล สาย 3)

- จัดทำข้อมูลรายงานต่างๆ ของฝ่ายขาย
- ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือประสานงานขาย
 • มีทักษะในการจัดทำและวิเคราะห์รายงานและนำเสนอรายงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ในระดับดี
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • โอที

สมัครงาน

กรอกรายละเอียดของคุณ เราจะติดต่อกลับไป