เกี่ยวกับ

บริษัท เอสแอล. คาร์โบรันดัม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทหินเจียร และหินลับมีดที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 45 ปี

โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตหินเจียรตั้งแต่หินเจียรทั่วไป หินเจียรที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น หินเจียรรูใน, หินเจียรราบ, หินเจียร Snagging, หินเจียร Roller และหินเจียรชนิดอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 และผลิตสินค้าโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ANSI, JIS และ FEPA เพื่อให้สินค้าทุกชนิดของเราสามารถตอบโจทย์ความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจในคุณภาพสินค้า เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าโครงการที่จัดโดยรัฐบาล, ความร่วมมือกับผู้ผลิตวัตถุดิบ abrasive ชั้นนำของโลก และ ความร่วมมือกับ บริษัท ATC abrasive consultant โดยมี คุณ คาลอส โรชา ผู้มีประสบการณ์ทำงานกับ บริษัท Carborundum มากว่า 30 ปี เป็นที่ปรึกษา ซึ่งทำให้ ทางบริษัทมีความเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และ ทางบริษัทฯ ก็ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานด้านสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

กิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมต่างๆ
ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (Lab)
ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (Lab)
ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (Lab)
ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (Lab)
งานแสดงสินค้า
งานแสดงสินค้า
งานแสดงสินค้า
งานแสดงสินค้า
งานแสดงสินค้า
งานแสดงสินค้า
ออฟฟิศ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ออฟฟิศ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โรงงาน อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โรงงาน อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โรงงาน อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โรงงาน อ.พานทอง จ.ชลบุรี